Faceup Projectes

Cartera de serveis

Adreçat a Directius, Comandaments i Professionals Sanitaris (metges, infermeres, tècnics, fisioterapeutes, treballadors socials, administratius sanitaris, ...). Així com altres sectors relacionats amb la Salut (Associacions de pacients, cuidadors, atenció a la dependència, educació per a la salut, promoció d'estils de vida saludables, etc.)

Processos assistencials

 • Consultoria de processos
 • Redisseny
 • Implementació
 • Indicadors i seguiment
 • Plans funcionals

Gestió clínica

 • Reordenació d'un servei/àrea assistencial
 • Obertura de nous dispositius assistencials
 • Unitats funcionals
 • Unitats de diagnòstic ràpid
 • Unitats de curta estada
 • Estandardització i definició de procediments
 • Processos de fusió i sinergies interdepartamentals
 • Modernització i gestió de serveis clínics
 • Millora de l'eficiència i productivitat

Lideratge clínic

 • Gestió del canvi
 • Alineació de valors corporatius i valors professionals
 • Participació i implicació dels professionals
 • Construcció d'equips
 • Pla de comunicació

Model i estratègia assistencial

 • Definició participativa del model assistencial
 • Línies estratègiques
 • Alineació d'objectius: corporatius → de servei/àrea → individuals (DPO)
 • Implementació de projectes assistencials
 • Definició de missió, visió i valors
 • Quadres de comandament

Formació i aprenentatge

 • Estratègia assistencial
 • Model assistencial: definició i implantació
 • Objectius: alineació d'objectius institucionals i professionals
 • El projecte clínic: plantejament, planificació, implantació i seguiment
 • Equips interdisciplinaris
 • Gestió del temps en Sanitat: l'agenda, l'urgent i l'important
 • Quadres de comandament i seguiment d'objectius
 • Processos assistencials: processos estructurals i processos clínics. Definició, redisseny i implementació
 • Gestió del canvi: canvis tècnics i canvis adaptatius (culturals)
 • Gestió del conflicte
 • L'art de delegar
 • Pla de comunicació
 • Definició de funcions i rendiment de comptes
 • Clínics i gestors: llenguatges i visions, punts de trobada
 • Priorització i presa de decisions en gestió sanitària
 • Conducció de reunions
 • Presa de decisions
 • Com organitzar un servei/àrea assistencial
 • Estandardització: Guies clíniques, trajectòries clíniques, procediments, circuits
 • Redisseny de circuits assistencials

Blocs formatius:

Abordatge des d'una triple perspectiva: personal (competències), relacional (relacions interprofessionals) i instrumental (instruments de gestió).

 • Processos assistencials
 • Estratègia i model assistencial
 • Seminari Acompanyament a la gestió: adreçat a professionals assistencials que comencen una etapa com a caps clínics o d'unitat, líders d'equip, comandaments intermedis o direcció assistencial
 • Gestió d'un servei assistencial

Workshops:

Pensats per a fer-se in company en tallers d'1 dia. També es poden fer píndoles formatives amb alguns dels apartats.

 • Workshop: Lideratge clínic. Adreçat a comandaments assistencials mèdics o d'infermeria.
 • Workshop: Punt d'inflexió. Gestió del canvi: orientat a equips professionals que necessiten entomar un canvi important. Anàlisi evolutiu d'un servei/unitat assistencial: històric i valors a preservar, situació actual, plantejament de futur.

Coaching i acompanyament professional

Adreçat a directius, comandaments i professionals sanitaris i altres sectors relacionats amb la salut: associacions de pacients, cuidadors, etc.

 • Coaching executiu
 • Coaching d'equip
 • Treball en equips interdisciplinaris: Team Building
 • Suport a la direcció de processos
 • Coordinació treball mèdic i d'infermeria
 • Gestió de conflictes
 • Gestió del temps
 • Habilitats relacionals
 • Gestió emocional
 • Creixement personal

WORKSHOP: LIDERATGE CLÍNIC

Pensat per a fer-se in company en tallers d’1 dia. També es poden fer píndoles formatives amb alguns dels apartats.

PRIMERA PART: Lideratge i Sanitat

SEGONA PART: Competències de lideratge

TERCERA PART: L’ofici de líder (com ser el líder i no morir en l'intent)

WORKSHOP: PUNT D'INFLEXIÓ

Gestió del canvi: orientat a equips professionals que necessiten entomar un canvi important.