Faceup Projectes

Metodologia pels projectes de consultoria

1
2
3
4
5
6

CONTACTE

APROXIMACIÓ

Primera reunió a la vostra organització per a conèixer objectius i reptes plantejats i explicar-vos com treballem

PROPOSTA DE TREBALL

Us fem una proposta per la vostra validació

PLA DE TREBALL

Amb calendari i pressupost

PROCÉS DE TREBALL

Amb reunions de seguiment

REUNIÓ FINAL