Faceup Projectes

Què fem

Acompanyem equips directius, responsables d’àrees o serveis, o de professionals, en l’àmbit de l’atenció sanitària, a desenvolupar i implantar projectes concrets de millora en organització i estratègia assistencial, consolidació d’equips, processos de canvi i gestió clínica.

grafico faceup

PROJECTE

És la línia conductora que orienta a objectius i resultats. El procés de treball del projecte amb l’equip pot detectar necessitats competencials o d’actituts i relacions interpersonals que cal treballar en paral·lel, i donen sentit a les dues línies.

COMPETÈNCIES

És molt freqüent en Sanitat que els comandaments tinguin un alt nivell competencial en la seva especialitat sanitària, però necessitin millorar competències en gestió clínica, conducció d’equips, maneig de reunions, resolució de conflictes, lideratge o altres “competències directives”. Organitzem les activitats formatives necessàries.

ACTITUD

Les actituds personals poden mermar les capacitats i resultats dels equips. Per això, l’espai de reflexió i entrenament personal, des del coaching profesional, aporta el necessari suport a persones i equips per tal que puguin afrontar els canvis i les situacions relacionals professionals.